Gratulerer Hege!

Resultatet av generalforsamlingen er inne

Da er ekstraordinær generalforsamling avsluttet og både digitale og papirstemmer er telt opp. Vi kan nå gratulere Hege Huseklepp med tittelen styremedlem i Lynghaug Borettslag! Styret ønsker Hege hjertelig velkommen og gleder oss til å lære henne å kjenne i tiden fremover.

Det ble stilt spørsmål på den digitale generaforsamlingen om hvorfor den ble avholdt digitalt. Det er ingen dypere grunn bak dette enn at det kun er 1 sak til avstemming. Å leie lokale for å holde en avstemming, med en time forbrukt på innsjekking av deltakere for å avholde en avstemming på fem-ti minutter, det anså vi ikke for fornuftig bruk av tid og ressurser når vi har en fullgod digital løsning der kandidatene fikk presentere seg og valgkommiteen fikk uttale seg. Digital løsning var også anbefalt av Vestbo. Vi minner om at vi ikke har noen planer om å videreføre digital generalforsamling for den ordinære GF, det var kun pandemien som utløste behov for å løse ordinær GF digitalt.

Det har også vært stilt spørsmål til hvorfor ikke vara har rykket opp automatisk til styremedlem i stedet for å avholde valg. Dette har med signeringsrett og borettslagsloven å gjøre. Dere kan lese mer detaljert om krav rundt fratreden av styremedlemmer på vår hjemmeside.

15.11.2022 15:36