Rehabiliteringen nærmer seg slutten!

Borettslaget ryddes nå for avslutning av rehabiliteringen.

Styret har hatt det siste offisielle statusmøtet med Markhus og det er nå kun avsluttende arbeid som pågår i tiden fremover. Fra å ha vært over 70 arbeidere i en lengre periode har det etter sommeren blitt sakte men sikkert redusert ettersom arbeidet ferdigstilles.

Det er estimert at byggebrakkene foran langblokken blir fjernet ca 04. november. De arbeiderene som er igjen etter dette vil benytte vaktmesterbuen som pauseområde.

Selv om selve rehabiliteringen er ferdig vil vi selvfølgelig ha løpende kontakt med Markhus om eventuelle feil som dukker opp. Oppretting  hos beboere etter ferdigbefaring samt eventuelle skadesaker som skal gå på garantien. Beboere som opplever problemer med det utførte arbeidet, ventilasjon og balkong vil fortsatt bes om å melde dette til styret, slik at vi kan håndrere dette mot Markhus på rett måte innenfor garantiperioden. Uteområdene som er påvirket av rehabiliteringen skal tilbakestilles til normal stand, men dette forventes ikke å kunne ferdigstilles før til våren, da det er for sent på året til å så gress nå. Dette avtaler vi og følger opp.

Vi vil igjen takke alle beboerne for tålmodighet og konstruktiv diralog under denne vanskelige prosessen som har vært! 

Til info gjenstår en del fakturering for tilvalg fra beboerene. Når alle utestående saker er avgjort og økonomien er konnkludert mot Markhus og Rambøll vil styret informere om den totale konklusjonen av rehabiliteringens økonomi.  Dette vil komme i 2023.

24.10.2022 11:57