BALKONGER INNGANG 43 - 49

UKE 49     Onsdag 8.Desember

Neste Fredag, 17. Desember, vil 12 stk balkonger  kunne bli overlevert til kunder. De resterende er usikker mht. om det kommer luker tidsnok for montering før jul, vi er optimistiske. Planen er å få montert håndløpere på disse balkongene slik at sikkerhet er ivaretatt og beboere kan bruke balkongene.

08.12.2021 17:10