Styrepostkassen

Da er styrepostkassen flyttet tilbake til utsiden av styrekontoret (blokk 17). Den var midlertidig plassert på Markhus sin brakke imens blokken  ble rehabilitert. 

08.02.2022 22:06