NR 41 mot Lynghaugparken
NR 41 mot Lynghaugparken
Nr 41 side

Bilder fra Nr 41, også relevant for de andre blå firkantblokkene, som nr 17 og nr 65.

Balkong inne
Balkong med synspunkt mot ny skyvedør
Innenfra mot balkong, sett fra leilighet i firkantblokk

Noen innvendige bilder fra blakong, og litt visulaisering av ny skyvedør

Grunnet veldig stor etterspørsel etter hvordan langblokkene vil se ut har vi valgt å legge ut de første tegningene vi fikk. Det er da viktig å bemerke at disse ikke er komplett, de mangler balkong, søyler og skyvedør til altanen. Men de bør kunne gi en god indikasjon, sammen de de ferdige tegningene av firkantblokken, om hvordan din blokk vil se ut.

Midtre balkonger på langblokkene