Driftsavdeling (vaktmester)

Driftsavdelingen er en viktig og serviceorientert tjeneste for alle andelseierne i Lynghaug Borettslag. Kenneth Skar er fast ansatt i 100% stilling som vaktmester i borettslaget. Jonn Harald Knutsen er fast ansatt i 50 % stilling. Driftsavdelingen finner du i enden av garasjerekken nærmest skolen.

Driftsavdelingen sikrer vedlikehold av bygninger og utearealer og bidrar til et trivelig bomiljø for alle. Det er viktig å respektere de ansatte sin arbeidstid og arbeidsoppgaver. Vi oppfordrer alle til å benytte kontaktskjema ved henvendelser til dem.

Når du bestiller vaktmestertjenester via kontaktskjema, vil de motta bestillingsskjemaet ditt og vurdere om det er noe de kan gjøre. De vil deretter kontakte deg for å avtale en passende tid for å diskutere hva som trengs å gjøres. Avtaler mellom beboer og driftsavdelingen avtales som hovedregel på onsdager og torsdager.

Styret påpeker at dersom du som beboer ønsker assistanse i leiligheten, og det ikke er borettslagets ansvarsområde, kan du som andelseier bli fakturert for dette. Prisen er på dagtid 700,- pr. time. Dette vil avklares på forhånd.

Ordinær arbeidstid:
Mandag- fredag: 07:00 og 15:00 

Kontortid:
Driftsavdelingen har kontortid mandag - fredag fra kl.10.00 – 11.00. Det er mulig å henvende seg på telefonnummer: 47909678 i dette tidsrommet.

Reklamasjoner:
Alle spørsmål om reklamasjoner skal sendes på e-post til: Lynghaug.borettslag@gmail.com

Nøkkelbestilling:
Nøkkelbestilling. Bestill her

Bestilling av navn på ringeklokke:
drift.lynghaug@outlook.com

Viktige telefonnummer:

Driftsavdeling: 47909678
Styretelefon: 48107233 

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.