Litt info om utdeling av ladebrikker for el-bil

De som har meldt seg på til vårt nye ladesystem har i dag fått en epost med informasjon om når og hvor de kan hente sin nye ladebrikke.

For at du skal kunne hente ladebrikke må du ha sendt en e-post til styret med ditt telefonnummer. På den måten blir du registrert som bruker i portalen. Har du ikke gjort dette, må du sende en e-post til styret (husk å merke denne e-post med «Tilgang ladestasjon»)

Deretter må du laste ned appen «Easee» og opprette en bruker. Se også mer informasjon på våre parkeringssider.

Har du gjort dette, kan du hente din ladebrikke på styrerommet på:
Onsdag 4. januar fra kl. 17.00 til 18.00
Eller på
Torsdag 5. januar fra kl. 18.00 til 19.00


Legg til Easee Key nøkkelen i Easee appen. Enten ved å scanne med telefonen eller legge inn kode manuelt. Easee Key ladebrikken brukes til å aktivere laderen, og viser ditt forbruk. Du kan nå starte å lade din bil på de nye ladestasjonene. Foreløpig pris er satt til kr 2.50 pr kw. Vi gjør oppmerksom på at prisen kan endres fra måned til måned. Det vil bli opplyst på hjemmesiden,  dersom det blir endring i pris pr kw.

Du vil kun bli fakturert for ditt forbruk.

Dersom du ikke har mulighet til å hente ladebrikke på en av disse tidspunktene, ber vi deg om å sende en e-post til lynghaug.borettslag@gmail.com for å avtale tidspunkt. Merk denne e-posten med «Ladebrikke»

MERK! Selv om vi nå får flere ladestasjoner så er det fortsatt fler som trenger tilgang til lading enn det antall ladestasjoner som er tilgjengelig. Til tross for anmondinger om å vise hensyn til andre ladende og flytte bilen når den er ferdig på lading så har vi sett at det til tider desverre er noen som kan bli stående parkert i inntil flere dager. For å sikre tilgang for alle vil styret komme til å innføre regler for parkering på ladestasjonene. Detaljene rundt disse reglene, og hva som skal være konsekvens av brudd, er ikke avklart og vil bli annonsert ila januar.

30.12.2022 19:42