Fremleie

Fremleie, på fagspråket kalt "bruksoverlating".

Om du som andelseier ønsker å leie vekk leiligheten når du selv ikke bor der, må du søke Vestbo om tillatelse.

Det er viktig at du påventer svar fra Vestbo før oppstart av leieforholdet.

I borettslag er maks lengde for utleie 3 år, dette er fordi boretten står sterkt i borettslagsloven - les mer om dette her: borettslagsloven

Søknad om fremleie finner du her.

Alle spørsmål om fremleie kan rettes til Vestbo 

VIKTIG INFORMASJON OM NYE REGLER FRA 01.01.2020!

Fra første januar 2020 har borettslagsloven endret kravene om kort-tids fremleie. Det vil være tillatt med kort tids fremleie uten å søke eller melde til styret, inntil maksimalt 30 dager i året. Dette gjelder uansett om man leier ut et rom eller om man leier ut hele boligen (eksempelvis via airbnb).

Det påpekes at brudd på husordensregler eller skader påløpt grunnet utleie vil føres mot andelseier. Misbruk at reglen om 30 dager er ansett som mislighold av boplikten og er brudd på borettslagslovens bestemmelser.

Det er IKKE anledning til å søke om parkeringstillatelse for korttids fremleie, det henvises da til gjesteparkeringen eller at dere selv løser dette i UNUM-appen ved å fjerne egen bil og legge inn gjesten.

Der er ikke anledning til å søke om dyrehold for korttids utleie. Dersom andelseier har tillatelse for dyrehold gjelder denne ikke for leietaker.