Siste nytt uke 47

Dette har skjedd og vil skje i tiden fremover

Alle kummene våre er nå rengjort og klare for vinterværet.

Skadedyrskontrollen melder om et betydelig antall rotter uskadeliggjort i kummene våre. Mer enn det styret vet er vårt gjennomsnitt. Dette tyder på at det er et godt år for rottene, og selv om vi nå har bedre kontroll på åpne utgangsdører med de nye dørlukkerene så er det viktig å huske på å ikke la disse bi sperret oppe i lengre tid, samt å ikke legge fra seg avfall ved bossnedkast eller andre steder.

Bergen kirkelige fellesråd v/Gravplassmyndigheten skal utvide gravplassen i Fylingsdalen og skal i den forbindelse bruke området ved Fyllingsdalen kirke som midlertidig lagringsplass for jordmasser. Det er derfor kommet nabovarsel for å informere om at det vil bli en del trafikk for frakting av jordmassene via Dag Hammarskjøldsvei, samt at det vil bli satt opp byggegjerder båd ved gravplassen og ved kirken. Det er ikke oppgitt noen konkret dato for aktiviteten, så styret vil holde et øye med saken og minne om dette når det blir aktuelt.

Alle har nå fått varsel om husleieøkning fom nyttår. Dette er siste økningen ifm rehabiliteringen, og ettersom mange lurer på hva som ble endelig fellesgjeld så vil borettslaget legge ut dette på vår hjemmeside så snart vi får informasjonen fra Vestbo.

Det har kommet litt tilbakemeldinger fra de siste rehabiliteringsfasene i høst om vannlekkasjer inn på altanen. Styret er kjent med problemet og det bunner i en feil montering av pakning. Dette er ikke et omfattende problem men det er viktige at de andelseiere som oppdager lekkasje melder til styret slik at vi kan ta dette videre og sørge for oppretting av feil. 

Vi har nå mottatt ferdigattest for byggeprosessen fra Bergen Kommune. Dermed er offisielt rehabiliteringen ferdig. Markhus vil dog selvfølgelig ferdigstille de punkter som er utestående både innendørs og utendørs. Styret og vaktmester vil foreta en sluttbefaring for utearealene i slutten av neste uke for å avtale hva som skal gjøres i høst og hva som skal vente til neste år. Det er viktig at beboere som oppdager feil og mangler ved utført arbeid fortsetter å melde dette inn til styret i årene fremover, da vi må sikre at vi benytter reklamasjonsretten i den perioden den er gyldig. Vi kan ikke garantere at ting blir umiddelbart fikset, det er mer sannsynlig at avvik rapporteres og samles opp slik at ikke Markhus bruker ressurser på å sende ut en mann iher og der, men kan ta flere ting i en runde. 

Vaktmester har nå hengt opp julelys i flaggstengene, og vi gleder oss til å se hvordan borettslaget vil bli pyntet på altanene i tiden frem mot jul. I 2021 var det mange av de som hadde ferdige altaner som feiret høytiden med flotte lyslenker og pynt, det blir god stemning av å se!

24.11.2022 16:12