Rehabiliterings-prosjektet i Lynghaug Borettslag

Generalforsamlingen vedtok høsten 2017 omfattende rehabilitering av bygningsmassen i Lynghaug borettslag med følgende hovedelementer:

  • Fasadereahbilitering, etterisolering av vegger, nye vinduer og dører, nye fasadeplater
  • Ny ventilasjonsløsning for leilighetene
  • Nye inngangsparti
  • Rør-rehabilitering (avløp kjøkken)
  • Drenering av grunnforhold
  • Nye innglassede altaner

Rehabiliteringen pågikk fra mai 2020 tom november 2022. Det kan forventes at uteområdene våre (plenene) vil bære litt preg av rehabiliteringen i noen år fremover inntil gresset har vokst seg tilbake til gammel standard.

Rehabilitering av rør ble tatt ut av den store rehabiliteringen av økonomiske og praktiske hensyn. Men pågår nå kontinuerlig under normal drift på borettslagets vanlige årsbudsjett.

Det er ikke planlagt rehabiltering av vannrør eller bad. Vannrørene i borettslaget er inspisert og funnet i utmerket stand ift alder på blokkene.