Rehabiliterings-prosjektet i Lynghaug Borettslag

Generalforsamlingen vedtok høsten 2017 omfattende rehabilitering av bygningsmassen i Lynghaug borettslag med følgende hovedelementer:

  • Fasadereahbilitering, etterisolering av vegger, nye vinduer og dører, nye fasadeplater
  • Ny ventilasjonsløsning for leilighetene
  • Nye inngangsparti
  • Rør-rehabilitering (avløp kjøkken)
  • Drenering av grunnforhold
  • Nye innglassede altaner

Henvendelser til Lynghaug Borettslag vedr rehabiliteringen bes formidles til lynghaug.borettslag@gmail.comFor å sørge for at all kommunikasjon går rette vei, og at de som bygger får fokusere på den jobben de skal gjøre ber vi om at spørsmål om rehabiliteringen går via oss, og at dere ikke på egenhånd kontakter Rambøll, Markhus eller andre av leverandørene.  De vil henvise dere tilbake til oss.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til det som foregår på selve byggeplassen kan du kontakte anleggsleder  Steffen fra Markhus på 940 19 832 innenfor arbeidstiden 07 til 15.

Estimert økning i fellesutgifter er stipulert og presentert på denne siden.

Stipluert fremdriftsplan, oppdatert april 2020

Oppstart rehablitering april 2020

Oppstart byggearbeider mai 2020

Fullført byggearbeider: oktober/november 2022

Statusrapporter og infoskriv

Status per April  2020

Borettslaget har fått innvilget en støtte fra Enova på inntil 10 mill.  Borettslaget skriver kontrakt med vinner av anbudsrunden, totalentreprenør Byggmester Markhus, og rehabiliteringen starter dermed umiddelbart.

Videre fremdrift og informasjon vil bli lagt under "siste nytt".  De blokkene som er under rehabilitering vil få løpende infoskriv i postkassen dersom det er informasjon som må videreformidles. 

Status per Mars  2020

10.03.20: Vi har per d.d enda ikke fått svar fra Enova, trolig noe forsinkelse grunnet vinterferie og prosjektets størrelse.  Det er avklart en vinner av anbudskonkurransen for entreprenør, opplysninger om dette blir gitt når vi har kontraktsforhold på plass. Entreprenør er klar til å starte opp prosjektet med en gang de får kontrakt. Styret har vært i møte med Handelsbanken for å diskutere renter og utbetalingsbetingelser på lånet. 

Status per Februar 2020

Nye tilbud er mottatt, og Rambøll har vurdert disse. De mener det fortsatt bør være rom for videre forhandlinger og tar dette videre. Borettslaget har søkt støtte fra Enova for isolering av byggene. Rehabiliteringen er per nå avhengig av å få denne støtten for å kunne gjennomføre rehabiliteringen som planlagt. Svar fra Enova er forventet ca uke 10.

Status per Januar 2020

Tilbudene er gjennomgått og Rambøll har invitert de tre beste tilbyderene til forhandlingsmøter. Basert på disse møtene vil Entreprenørene gå til sine underleverandører og revurdere priser. Nye tilbud forventes 3. februar. Ramøbll vil da på nytt gå gjennom disse, og sammen med styret vil de vurdere om det er behov for ytterligere forhandlingsrunder, eller om vi er klare til å velge entreprenør. Ny informasjon kommer i starten av februar.

Status per Desember 2019

Tilbud er mottatt fra entreprenører 09. desember. Rambøll skal gjennomgå disse og kommunisere og forhandle med entreprenørene om pris og innhold. Neste nytt forventet over nyttår.

Det er ingått ny avtale for leveranse av TV og nett-tjenester med Get, som vil gjelde fra første mars 2020. Nettleverandør vil ha noe arbeid ifm rehabiliteringen, da vi har gamle BKK og Coax kabler som vanskeliggjør fasadearbeidene. Get vil koble disse fra og informere entreprenør om når, hvor og hvordan kablene skal rives. Get påtar seg all kost for dette.

Dette bildet er et eksempel (av flere) fra rammesøknaden som er sent til Bergen Kommune

November 2019 ingen oppdatering grunnet pågående tilbudsfase! 

Status per September/oktober 2019

Status per August/September 2019

Status per Juli 2019

Status per juni 2019

Status per mai 2019

Status per april 2019

  • Rammesøknad til Bergen kommune er godkjent.
  • Forespørsel om byggeledelse er sendt ut.

Informasjonsmøter 2019

Informasjon om økning i fellesgjeld og husleie er lagt frem i innkalling til ekstraordinær generalforsamling oktober 2017.

Informasjonsmøte vil bli avhold i oktober med presentasjon av funksjonsbeskrivelsen før utsendelse.

Etter innhenting av priser fra entreprenør vil styret og byggeleder avholde informasjonsmøte, evt ekstraordinær generalforsamling, for å presentere innkomne priser og foreta valg av endringer ved behov. Her vil også nye estimat for husleie og fellesgjeld fremlegges.