Ukeplan for vaktmester

Her vil vi legge litt generell informasjon om hva våre to vaktmestere jobber med i nærmeste perioden - uke 39-42. 

  • Ferdigstille uteområdet ved nr.79-85

Klargjøres til plen, mure opp kanter, legge duk og hvit singel, generell rydding av området etter ferdigstilling

 

  • Filterskift i nr.71-77 + gjenstående leiligheter fra forrige periode

Dette arbeidet tar lenger tid enn nødvendig på grunn av manglende svar på at vaktmester får låse seg inn, eller fordi det ikke ryddet plass frem til ventilasjonsanlegget når vaktmester kommer.

Styret oppfordrer alle andelseiere til å besvare sms fra vaktmester om tilkomst til leiligheten, samt rydde rommet der ventilasjonsanlegget er montert slik at det er mulig å komme frem til skapet.

 

  • Fjerning av dødt tre ved nr.67

 

  • Klargjøre maskiner og verktøy før vinteren

Traktor skal skifte dekk, multimaskin skal bytte redskaper til sprøyting, salting og måking.

Redskaper til vår og sommer vaskes og ryddes bort, arbeidsverktøy til vinter finnes frem og sjekkes.

Vaktmesterbod og garasjer ryddes og organiseres

 

  • Løpende, forefallende arbeid som tømming av boss, skifte lyspærer, reklamasjoner og feil følges opp, samt henvendelser fra andelseiere