Ny fellesgjeld og husleie

Underveis i rehabiliteringen betaler vi kun renter til banken på den summen vi til enhver tid har tatt ut på lånet. Når rehabiliteringen er over vil vi begynne å betale på lånet.

Oppdatert beregning av husleie og fellesgjeld finner dere her. Noen har kanskje lagt merke til at husleien er litt høyere i de nye beregningene enn de som ble utgitt til ekstraodinær generalforsamling i 2017. Dette er fordi forprosjektet beregnet ny husleie ut i fra en eksempelsum på 200 mill, noe som ble gjort før det ble godkjent i den nevnte generalforsamlingen at vi skulle øke lånet til 230 mill.

Vi betaler per i dag på et annet lån, som skal være nedbetalt i mars 2023. Det gamle estimatet inneholdt derfor en husleie for når vi hadde to lån, og en husleie når det gamle lånet er nedbetalt. Siden vår planlagte avslutning er høsten 2022 gjenstår kun ca 1-1.5 mill av lånet, og vi vil da forsøke å nedbetale dette noen måneder tidlig for å ha så lav husleie som mulig når rehabiliteringen er avsluttet.

Forprosjektet presenterte lånet med en avdragsfri periode på fem år, og nedbetaling på 40 år, totalt 45 år. Dette for å øke husleien sakte. Nå har vi allerede startet den økningen, og planen er å øke ca hvert halvår fremover for å ikke ha for bratt økning når rehabiliteringen er ferdig. Avdragsfrihet på et så stort lån er en "falsk trygghet", da leien kanskje øker sakte, men gjelden øker samtidig. Renter i fem år på 230 mill utgjør MYE penger (ca 23 mil ekstra gjeld dersom vi har 2% rente). Økningen nå vil derfor være litt brattere fremover, slik at vi har ingen, eller så liten som mulig, avdragsfri periode etter at rehabiliteringen er ferdig. Penger vi har fått inn og fortsetter å få inn pga økning før avdragene begynner settes på sparekonto og skal gå til å betale ned lånet. Total nedbetalingstid er da 40 år.

Styret har vært i kontinuerlig kommunikasjon med Handelsbanken, som har bevilget oss lånet. Vi har fått gode råd om nedbetalingstid og renter. Akkurat nå er det gunstige fastrenter, med lavere prosent enn den flytende renten. Styret vil i samråd med banken gjøre en løpende vurdering av hvor mye penger vi skal ta ut på lånet om gangen, og hvor mye vi skal binde med fast rente. Fordelen med fast rente er at det gir en veldig stabil øknomisk forutsigbarhet for borettslaget. Så lenge vi holder på med rehabiliteringen vil vi kun betale renter på det vi til enhver tid har tatt ut av lånet. 

Når rehabiliteringen er ferdig er det åpning for å se på om driftsbudsjettet kan reduseres på andre områder, som da igjen kan bidra til reduksjon av husleien.

21.04.2020 09:21