Dugnad i borettslaget

Alle beboere kan utføre enkle dugnadsoppgaver i borettslaget etter avtale med styret/vaktmester.

Dugnadsoppgaver kan være ulike former for mindre vedlikehold av fellesarealer.

Slikt dudgnadsarbeid godtgjøres i utgangspunktet skattefritt med inntil 2 200 kr per person (pluss 1 000 kr for hustandsmedlem), tilsammen 3 200 kr per andel.

Det skal føres timelister for arbeidet, og timelistene leveres til styret etter nærmere avtale.

Ettersom vi har egen vaktmester gjennomfører ikke borettslaget organisert lagsdugnad.  Ingolf Mikkelsen er per i dag under fast dugnadsavtale som vaktmesterassistent. Ingolf har bodd og jobbet i borettslaget i mange år og kjenner laget og arbeidsoppgavene godt, og er dermed en god hjelp  som vaktmesteren og laget settter stor pris på.

Hver sommer utlyser vi til beboerne ledig stilling, hvor en av lagets ungdommer får jobbe dugad sammen med vaktmester gjennom sommerferien.

.