Julehilsen fra styret

Torsdag kommer det juleskriv i postkassen sammen med årlig utdeling av batterier til røykvarsler og årlig internkontroll for brannsikkerhet.  Her kommer juleskrivet digitalt også

KJØP AV EKSTRA NØKLER 

Låsfirma har fulgt rehabiliteringen ifm implementering av nye låser til alle leilighetene. Som vi meldte den gang vi startet utskiftingen så ville vi få en lavere pris på kjøp av ekstra nøkler i den perioden installasjonen pågikk. Ettersom denne nå er ferdig kan vi melde at prisen på kjøp av ekstra nøkler har økt til kr 519 per dags dato. For bestilling bes du kontakte vaktmester skriftlig, via skjema på vår hjemmeside eller hans epost.

PARKERING 

Det vil som vanlig bli gratis for gjester å parkere på oppmerkede felt i Lynghaug borettslag fra og med fredag 23 desember til og med søndag 1 januar 2023. 

 JULEFERIE FOR STYRET OG VAKTMESTER

Både styrets medlemmer og vaktmester kan forventes å ta ferie i jule med familie og venner, og vi ber derfor om forståelse for at det kan ta litt lengre tid enn normal å få svar på henvendelser. Akutte ting vil selvfølgelig bli tatt tak i. Dette gjelder perioden 23. desember tom 1. januar

NY ELBIL PARKERING

Som vi har meldt på hjemmesiden nærmer vi oss klar med ferdigstillelsen av de nye ladeplassene bar 23/25. Det har tatt litt tid å få BKK på plass for å koble oss til trafoen, men nå er dette arbeidet godt i gang. Når disse er klar for lading vil det bli en liten overgangsperiode der de gamle ladestasjonene tas ut av drift for at disse også skal oppgraderes til nytt system. Mer informasjon om nytt ladesystem vil komme så snart detaljene er på plass.

 REHABILITERING 

Rehabiliteringen er offisielt ferdig, og styret har gjennomført befaring med Markhus på de ting som må gjenstå til våren på våre uteområder. Vi minner om at mange gjerne har forskjellig tanke om hva en «tilbakestilling» skal være. Det vil ta tid før plenene våre er tilbake til gammel glorie. Styret sørger for at Markhus gjør det vi har krav på i henhold til krav og kontrakt, men vi må selv beregne å gjøre noe innsats og vedlikehold over de neste årene.

 Reklamasjonstiden ovenfor Markhus er 5 år. Innenfor disse 5 årene er det viktig at andelseiere sier i fra så snart som mulig dersom de oppdager feil og mangler de mener kan være relatert til rehabiliteringen. Melding om feil/mangler skal skje til styret og vil sjekkes av vaktmester før vi vurderer om det skal oversendes til Markhus. Styret har kommet til enighet med Markhus om at vi oversender månedlige oversikter over arbeid vi mener de skal ivareta, dette såfremt ikke det er ting som vi anser som kritisk å fikse raskt. Vi ber derfor om forståelse for at det kan ta noe tid fra du melder i fra om avvik til det blir reparert. Vi vil sørge for god kommunikasjon dersom du melder inn feil, slik at du får godt varsel om når vi melder videre og når Markhus evt kommer for å se på feilen.

 NYE EPOSTADRESSER TIL BORETTSLAGET

Epost serveren styret har benyttet i mange år er ikke kompatibel med mange systemer og er tungvint å bruke. Etter å ha benyttet gmail-adressen vår gjennom rehabiliteringen ser vi at denne er mer hensiktsmessig for å holde god kontroll på saker som kommer inn. Borettslaget vil derfor fase ut lynghaug.no-epostene (styrekontor, parkering og vaktmester). Styret vil fortsette å bruke lynghaug.borettslag@gmail.com, mens den nye adressen til vaktmester er ikke enda på plass. Riktige adresser vil være opplyst på våre hjemmesider når de tas i bruk. Vi vet mange har lagret de gamle adressene i sine systemer, og vi vil derfor ikke avslutte de gamle kontoene, men la de fases ut naturlig etter hvert som de nye adressene blir mer etablert.

 INTERNKONTROLL BRANNSIKKERHET

Som vanlig vil du få utdelt batteri til røykvarsler og et internkontrollskjema der vi ber om at du verifiserer at du har røykvarsler og håndslokkeapparat. Husk å skifte batteri og snu og rist litt på slokkeapparatet minst en gang i året. Husk at julen er høytid for branner, og anmoder alle om å også tenke sikkerhet for seg selv og familien i den travle julen.

 

Med dette vil styret i Lynghaug borettslag  ønske dere en riktig god jul, og et fredelig nytt år. 

14.12.2022 09:24