Slik vil det fungere

Slik vil det fungere

Fremdriftsplan

Markhus har gitt oss et forslag til fremdriftsplan. Rehabiliteringen vil deles inn i fire faser, der man starter i nord og jobber på ca fire blokker om gangen. Man bruker alltid litt mer tid på de første blokkene, og så går flyten raskere. Blokkene vil få grundig informasjon før installasjonen starter, så langt som mulig vil vi forsøkte å gjøre dette med å holde informasjonsmøter.

Den opprinnelige planen var laget med planlagt prosjektstart i begynnelsen av mars. Nå blir dette litt forskjøvet fordi vi ventet på støtte fra Enova, og fordi prosessene mot Markhus sine underleverandører tar litt lenger tid nå i disse Corona-tider. Markhus vil komme med oppdaterte planer, men har estimert med oppstart på blokkene mai/juni.

Før dette vil da Markhus starte med å forberede området for bygging.

Det vil si at det legges fyllmasser rundt blokkene slik at kraner og lastebiler kan kjøre rundt, Disse såkalte anleggsveiene er planlagt nøye for å ha så liten inngripen som mulig på våre uteområder. Du finner kart over planlagte veier her, med gult som anleggsveier og røde ringer som steder der de vil laste av fyllmasse til å lage veiene med. 

Det vil komme brakkerigger og containere og opprettes lagerplasser og det vil bygges stillaser på de første blokkene og startes med rivearbeider. Det vil bygges en brakkerigg utenfor superblokken 43-49. Denne vil stå der hele byggeperioden og vil være bygget slik at den ikke gir innsyn til leilighetene. I fase 1 og 2 vil det være lagringsplass foran 11-15, med mulighet for at lekeplassen der midlertidig fjernes. Når vi går over til  fase 3 og 4 flyttes lagerplassen til utenfor nr 65. Se bilde av brakke og lagringsplan her. Blått er lagerplass og rødt er brakkerigg. Dette kan endres etter samråd med entreprenør.

Fasene er som følger, merk at rekkefølgen av blokkene kan bli endret underveis og varigheten av fasene er omtrentlige!

Fase 1 vil bestå av nr 17, 39, 41 og 19-21 og vil vare fra tidlig sommer til tidlig høst 2020.

Fase 2 vil bestå av nr 35-37, 31-33, 23-25 og 11-15 fra tidlig høst 2020 gjennom vinter/vår 2021. 

Fase 3 vil bestå av nr 43-49, 57-59 og 51 fra sent på våren 2021 til utpå høsten 2021.

Fase 4 vil bestå av nr 67-69, 65, 61-63 og 55 fra høsten 2021 gjennom vinter/vår 2022

Fase 5 vil bestå av nr 71-73, 75-77, 83-85 og 79-81 fra sent på våren 2022 til tidlig høst 2022.

Dere har kanskje lagt merke til at blokkene benevnes med betegnelser som LV, LS og F? Dette er typen blokker vi bor i. Finn din blokk på planen her, der finner du både bygg-betegnelsen og husnummer.

Det skal være mulig å bo i boligen under hele rehabiliteringen, men det kan være ubeleilig å være hjemme mens arbeidene foregår, med støy og kulde (om vinteren). Markhus estimerer med at hver leilighet kan bli berørt i ca ti dager, med installasjon av vinduer og ventilasjon. For de som ikke har noe sted å gjøre av seg når det er arbeider på gang, og som ikke ønsker å være hjemme, så vil styret sette til disposisjon styrekontoret. Det jobbes med hvilke fasiliteter vi kan tilby der. Skulle det bli mye pågang på styrekontoret vil vi måtte vurdere behovet for å leie inn en midlertidig brakke.

21.04.2020 09:27