Hva er en totalentreprenør?

Totalentreprise vil si at vi leier inn kun ett firma, som skal stå for alle innkjøp og all kooridnering av bygging. Det er altså totalentreprenøren som bestemmer han vil ha som underleverandør og forhadler pris ned disse. Styret har ikke bestemt underleverandører. Det er da også totalentreprenøren som tar all risikoen dersom en leverandør går konkurs eller gjør en dårlig jobb. Dette er en veldig trygg metode for borettslaget i en så stor rehabilitering. Ved delentreprise ville vi valgt stort sett alle leverandørene selv, og vi ville fått mye større ansvar for å sikre at det de leverer passer sammen, og koordinering av hvem som jobber hvor. Hvis, igjen, noen gikk konkurs eller ikke gjorde bra jobb, så ville dette fort bli en kostnad for borettslaget. Dette er en helt grei metode ved daglig drift hvor man kanskje skal ha inn bare ett eller to fima, men er veldig risikabelt ved større jobber. For eksempel kan vi vise til rehabiliteringen i 1992, hvor leverandøren av balkongene gikk konkurs, og dermed er det borettslaget som står igjen med balkonger som ikke er godt montert.

Det som da er et nøkkelpunkt i tilbudene er forbehold. Hvis for eksempel en entreprenør sier at isolasjon vil koste X kroner, men med forbehold om at de ikke finner at forseglingsduken innefor islasjonen er revet og må erstattes. Det vil si at hvis denne duken har feil, så må entreprenøren få mer penger. Så jo fler forbehold en entreprenør gir, jo mer usikker blir man på at man har tilstrekkelig budsjett. Vår styrerepresentant fra Vestbo kunne opplyse at hun nylig har deltatt på ekstraordinære generalforsamlingen ved et annet borettslag hvor det rehabiliteres, hvor de måtte be beboerene om mer penger for tredje gang, på grunn av slike forbehold. Dette har derfor vært et klart fokuspunkt i tilbudsfasen, og vi har hatt tilbud som har blitt tatt ut av videre vurdering på grunn av at de hadde for mange forbehold. Markhus bygg hadde ingen forbehold i sitt tilbud, som telte veldig positivt, da dette blir veldig trygt for vår økonomi.

Styret hadde et ønske om å gå for totalentreprise, selv om forprosjektet var basert på delentreprise. Dette fordi vi mente at et borettslagsstyre ikke hadde rett kompetanse til å sitte med et så stort ansvar som det ville gitt å koordinere så mange leverandører, og fordi vi mente det ga for stor risiko økonomisk. Dette vi vi god støtte for hos Rambøll, og også hos Handelsbanken, som sa de hadde vært bekymret for oss tidligere i prosjektet da det var planlagt del-entreprise.

Det har vært stilt spørsmål til om det blir veldig mye dyrere å bruke totalentreprenør, men det kan vi avvise. På enkelte kostnader vil det nok være en liten hårsbredd dyrere, da man i bunn og grunn betaler for sikkerheten det gir å ha ett firma som tar all risikoen i stedet for oss. På den annen side ville vi ved delentreprise måttet betale Rambøll mye mer, da de ville fått en mye større koordineringsrolle. Fordi totalentreprenøren koordinerer alle sine underleverandører vil prosjektet også bli mer effektivt, og vi har dermed klart å halvere installasjonstiden fra fem år til 2,5 år, og sparer dermed mye kostnader der. Så totalt sett så ser vi ikke i tilbudet at totalentreprisen har gitt noen økning som vises i budsjettet.

21.04.2020 09:23