Siste nytt, samt påminnelse om GF

Dette har skjedd og vil skje i Lynghaug Borettslag

Vi minner om at det pågår avstemming digitalt for ekstraordinær generalforsamling. Avstemmingen er åpen frem til mandag kl 14.  Det er tre flotte kandidater å velge mellom, dere kan lese litt om disse, samt valgkommiteens instiiling på siden til generalforsamlingen. Link til denne er sendt ut på epost 07. november, avsender står som Lynghaug borettslag. Andelseiere som er reservert mot elektronisk kommunikasjon har fått valginformasjon i posten, og et par ekstra har bedt om å få stemme på papir. 

Markhus har nå fjernet brakkeriggen og det har blitt mye mer "luft"  rund langblokken med dette. Det er sikkert deilig for de som bor i denne blokken, som har hatt rehabiliteringen rett utenfor døren siden den startet, å få litt mer ro.

I forbindelse med byggeprosjekter er det krav til sortering av avfall, hvor alt som går ut og inn skal forsøkes å miljøsorteres i størs mulig grad, for å skille ut det som må spesialbehandles og det som kan gjenvinnes. kravet fra myndighetene er på 60% sorteringsgrad. Markhus satte listen høyrere for seg selv og hadde som mål å nå over 84%. Etter komplett rehabilitering kan Markhus nå melde at prosjektet har oppnårr hele 92,18% sorteringsgrad. Dette må vi kunne si er en god ting å skilte med for oss, da Lynghaug har forventninger og ønske om å være grønn i  så stor grad som mulig.

Det har de siste årene vært dårlig tilkomst til kummene våre, og med ekstra belastning av ekstra støv og jord fra rehabiliteringen ser vi behov for å rense opp i kummene våre da de ikke tar godt nok unna når som det regner en del. Styret jobber med å hyre inn en tjeneste som kan tømme og rengjøre kummene våre snarest.

Montering av de nye ladestasjonene for bil er starks ferdig. Styret skal nå diskutere og bli enige med leverandør om hvilken ordning vi skal innføre for betaling av lading. Når dette er besluttet, og det er klart for de nye ladeplassene å bli tatt i bruk, vil det bli gitt beskjed til de som har , eller har søkt om, tillaltelse til å lade. 

Styret har i slutten av oktober gjennomført budsjettmøte for å sette planen for neste år. Dette skal være ferdig og innlevert til Vestbo innen utgangen av måneden, så styret jobber nå med siste finpuss. Det er også startet arbeid med regnskapet for 2022.

Ettersom rehabilteringen nå går mot slutten er det ikke lenger nødvendig å reservere parkeringsplassene ved 23/25 kun for Markhus på dagtid. Denne kan nå brukes som normalt av samtlige andelseiere.

11.11.2022 16:22