Hvem skal bygge?

Det er byggmester Markhus som vant tilbudsrunden som totalentreprenør for rehabiliteringen. Markhus er et godt anerkjent, Bergensbasert firma. De står bak mange flotte prosjekter i Bergensområdet, og har bred erfaring fra både rehabilitering og nybygg av borettslag.  Se på Byggmester Markhus sin hjemmeside eksempler på prosjekter, både pågående og ferdigstilte. Markhus hadde det beste tilbudet både pris og innholdsmessig, og de har vist god kommunikasjon og samarbeidsevne, og vilje til å finne gode løsninger. Markhus er da totalentreprenør, som vil si at de har ansvar for å hente inn og koordinere alle underleverandører som skal bygge balkong, fasade, ventilasjon osv. 

21.04.2020 09:24