Generell informasjon

Har du tenkt å pusse opp i leiligheten? Da er det en del ting du må være klar over.

Husordensregler § 6:

Alt reparasjons-eller ombyggingsarbeid på våtrom ogkjøkken skal utføres av autoriserte håndverkere. All ombygging av våtrom eller øvrige rom skal godkjennes av styret. 

Når varmtvannsbereder skiftes, skal nye monteres i våtrom med sluk. Følgeskader som skyldes dårlig vedlikehold blir belastet andelseier. Det samme gjelder egenandel på skader på grunn av dårlig vedlikehold.

Det er viktig arbeid ikke påbegynnes før du får svar fra styret. Du kan søke via skjemaet til høyre. Ved oppussing av våtrom går borettslaget inn og skifter sluker, så dette er veldig viktig. Går man i gang med oppussing uten/før styrets godkjenning kan man risikere å måtte gjøre alt på nytt. 

Det skal etter at arbeidet er ferdig sendes en kopi av samsvarserklæringen fra rørlegger og eletrikker innen 14.dager. Kommer ikke denne kan man risikere at styret foretar en kontroll for andelseiers regning.

Ta hensyn til dine naboer under oppussingen. Informer de gjerne på forhånd med ett oppslag i gangen. Følg Husordensreglene

Du må selv få fjernet avfall etc. Avfall skal ikke plasseres i fellesareal! Det er ikke tillatt å oppbevare avfall på terrassen over lengre tid, dette må fjernes umiddelbart etter endt arbeid. Styret og vaktmester holder oppsyn med dette under oppussing. Brudd på dette vil kunne medføre at det vil bli fjernet for din regning. 

Trenger du parkeringsbevis til håndverkere? Søk her

Du trenger ikke søke styret om oppussing av noe som ikke er nevnt over. Generellt benytt faglærte.

På våtrom skal kun godkjente håndverkere benyttes.

Beboere har ikke anledning til å skifte vinduer eller entrèdør/terrassedør. Dette er borettslagets eiendom. Det er heller ikke lov å male entrèdør på utsiden.

Det må heller ikke under noen omstendigheter kobles ventilatorvifte til ventilasjonsanlegget. Dette utgjør en direkte brannfare. Man kan koble det til lufteventilen i veggen som går rett ut i friluft.

Husk Nye regler rundt oppussing og krav til dokumentasjon fra 1 januar 2015.

Les mer her

Søknad om oppussing

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Inntil 14 dagers behandlingstid