Arbeidstid og parkering i byggefasen

Byggearbeider vil primært foregå i tidsperioden 0700 til 1500, men erfaring tilsier at det vil bli noe overtidsarbeid for å holde tidsplanen. Det vil dog aldri arbeides i tidsperioden mellom 2100 og 0630.

Det vil bli dedikert parkering for byggearbeidere på parkeringsplassen foran 23-25 i hele rehabiliteringsfasen. Vi ber derfor om at andelseierene primært overlater denne parkeringsplassen til disse i normal arbeidstid og kun parkerer der kveld/natt. Dett er gjort for å gjøre prosessen enkel mot Vestpark. Unntaket er lading av el-biler, som kan foregå som normalt hele døgnet.

21.04.2020 09:46