siste nytt uke 8

Styret avholdt styremøte 21. februar

Menighetsrommet i Fyllingsdalen Kirke er booket til ordinær generalforsamling 25. april. Forhåndsvarsel er lagt i postkassene. Valgkommitten vil bli satt i gang med å finne kandidater til styreverv og vi oppfordrer alle som kjenner det frister til å melde seg til verv. Saker som ønskes tatt opp på GF må meldes til styret innen frist gitt i skrivet.

Til de som lader biler kan vi opplyse om en liten økning i pris for lading fra og med 01. mars, fra 2.50 per kWh til 2.75 per kWh. Vi holder hele tiden øye med strømregningen vi får for lading og vil justere opp eller ned på månedsbasis for å gi mest mulig gunstig pris uten at borettslaget skal gå med tap.

I noen trappeoppganger er det flere som setter ut møbler, som skohyller, og plasserer personlige eiendeler utenfor sin egen inngangsdør. Vi vil minne om at dette ikke er tillatt da det hindrer fri rømningsvei ved brann, og kan være til hinder for brann og ambulansepersonnell.

Brannslokningsapparatene ble sjekket 14. februar. Det manglet 35 apparater, det vil si at hele 86% husket å sette ut apparatet! Dette er kjempeflott og vi vil takke for godt samarbeid. Vaktmester vil kontakte de som manglet ved kontroll og arrangere en ny dato for sjekk for de siste som mangler.

Det er en del som har meldt bekymring for at matavfallscontainerene ike lukker seg skikkelig. Vaktmester har kontrollert disse og finner at de lukker seg tilfredsstillende, det går bare veldig sakte. Så man trenger ikke være redd for å gå i fra når man har kastet posen, luken vil gå igjen.

Lekeapparatene på lekeplassen bak nr 71/73 kommer fint på plass. Vi har ikke kunnet sette en dato for offisiell åpning av denne enda, da leverandøren har utfordringer med å sette dato for når de er ferdig pga at regn og snø som er av og på hindrer de i å legge fallunderlaget. Vi vil annonsere en dato så snart det er klart for lek og moro!

Nest styremøte vil bli avholdt 14. mars.

27.02.2023 15:24