Siste nytt fra styret

Det ble gjennomført styremøte 07.02.24. her er noen av sakene som ble diskutert

Det er av og til behov for å ha tilhenger for en kortere periode, f.eks i forbindelse med oppussing, flytting osv. Det er viktig å huske at henger er registrerte kjøretøy (de har reg nr.) og er derfor underlagt parkeringsreglene. Dersom du trenger henger, kontakt styret for å få hengeren din registrert i Unum for den gjeldende perioden. Du kan da parkere hengeren på beboerparkering, og den kan stå utenfor blokken i inntil 1 time. Parkeringsreglene på hjemmesiden er oppdatert.

Styret har besluttet å kjøpe en robotgressklipper for å teste ut i sommer på en av plenene våre. Tanken er ikke å erstatte klipping i sin helhet med roboter. Men dersom vi kan få noen spesifikke områder håndtert av robot så vil dette medføre en betydelig avlastning, som gjør at vaktmesterene kan få tid til andre gjøremål enn kun gressklipping om sommeren. 

Det blir generalforsamling i 24. april. Valgkommiteen er satt i gang med å finne kandidater til styret og vil komme med egne skriv med informasjon om dette. Det vil også bli utlyst mulighet for melde inn saker til generalforsamlingen innen nær fremtid.

08.02.2024 14:05