Nyhetsbrev mars 2024

Nyhetsbrev mars 2024

Våren har kommet til borettslaget og vi har startet arbeidet med å klargjøre uteområdene våre etter en snøfull vinter. Nå skal det vaskes, males, mures, plantes og såes 😊

Det har skjedd mye i 2023 og vi er i full gang med planene våre for 2024. Noe arbeid er synlig for beboere, annet ikke. Så her kommer et nyhetsbrev med noen høydepunkter:

Skiltgjenkjenning og UNUM: En suksess, som har fjernet tiden styret og vaktmester brukte på å bistå andelseiere med ulike parkeringsbehov. Fra å få daglige henvendelser om parkering, kan vi nå bruke noen minutter i uken på å besvare spørsmål eller hjelpe med småfeil som oppstår. Gjester som bøtelegges for å ha stått parkert over den forhåndsbetalte tiden er også helt fjernet.

Skiltgjenkjenningen er finansiert i sin helhet av Vestpark. Arbeidet med å integrere alle andelseiere inn i et digitalt system er utført av styret.

Parkeringsplasser: Oppmerkingen av parkeringsplassene våre er slitt og noen steder helt borte. Dette blir malt opp på nytt i løpet av våren. Plassene blir trinnvis stengt av når arbeidet pågår, dette gjøres på dagtid. Vi endrer til hvit farge på merkingen.

Blomster/pynt utenfor blokk: Hvis du ønsker å kjøpe inn blomster eller liknende til å pynte opp utenfor din oppgang, kan du sende en e-post til styret med informasjon om planen din og ca. kostnad innen 10.05.24: lynghaug.borettslag@gmail.com. Hvis det er flere i samme oppgang som tar kontakt vil dere bli kjent med hvem den andre er slik at dere kan samkjøre planene. Så får vi det fint før 17.mai 😊

Flaggdager: Flaggdager er ofte fridager for vaktmesterne våre, og styremedlemmene er ikke alltid hjemme. Borettslaget er ikke en offentlig institusjon med flaggplikt, men vi har tre flaggstenger og flere beboere som gleder seg over flaggene. Vi etterlyser derfor en «flaggruppe», noen mennesker som liker å flagge og vil være med i en fordeling av ansvar for å heise og ta ned flaggene våre på flaggdager. Ta kontakt med oss på: lynghaug.borettslag@gmail.com hvis dette er noe for deg. 

Rydding av fellesboder og container: I 2023 leide vi inn en container som ble plassert ved vaktmesterboden, for at alle skulle kunne rydde i fellesboder og egne boder. Dette gikk kjempefint, alle var flinke til å kaste lovlig avfall og flere boder ble ryddet. Vi vil nok aldri komme helt i mål med fellesbodene, men hvis vi rydder dem hvert år vil det i alle fall være litt bedre 😊 Vi kopierer fjorårets løsning og leier inn container i perioden: 22.april til 21.05. Håper alle vil være med og rydde i boder og fellesareal (det kommer infoskriv på tavlene om dette i april)

Minner om at alle har ansvar for å holde fellesområder ryddige gjennom hele året og kaste (frakte bort) boss ved behov.

Maling av oppganger: Trappeoppgangene våre vil bli malt i løpet av året slik at de gjenspeiler den nye, fine fasaden vår. Maleren vil starte med sparkling for å rette opp i eventuelle skader i vegg, deretter blir hele oppgangen malt i en grunnfarge. Til slutt vil en vegg ved inngangsdøren få noe farge som tar igjen fargen på blokken. 

Rørfornying: Rørhab jobber med fornying av rør (kjøkkenstammene). Mange er allerede ferdige, resten vil bli ferdig innen mars 2025. Når er det din tur: Vi fortsetter som tidligere med å sende ut en e-post med informasjon ca. en måned før oppstart, uken før oppstartsdato henger Rørhab opp lapper på dørene til de det gjelder og vaktmester sender en sms du må besvare. Når alle kjøkkenstammene er ferdig, anbefaler sittende styre at man starter opp med fornying av kloakkrørene. Borettslaget finansierer arbeid med rørene over driftsbudsjettet uten å måtte ta opp ytterligere lån, felleskostnadene går derfor ikke opp som følge av dette arbeidet.

TV/internett: Før rehabiliteringen ble det inngått en bindingsavtale med Telia/Get som utløper i 2025. Fiberen ble i sin tid lagt av Telenor som borettslaget hadde avtale med før Telia. Det er disse to firmaene, pluss Bergen Fiber, som melder at de kan levere tjenester til oss.

Styret er i gang med å se på nye løsninger og innhenting av tilbud. Vi vil veldig gjerne høre fra deg hvis du sitter på god kompetanse innen dette feltet og vil bidra med dine kunnskaper slik at vi kan få den aller beste avtalen for vårt borettslag. Kontakt oss på e-post.

Felleskostnader og fremtid: Vi leser i avisene om flere borettslag som må øke felleskostnader ganske kraftig. Avgifter til både kommunen, BKK, internett, strøm osv. går opp og styret må kontinuerlig gjøre en vurdering av lagets økonomiske tilstand. I 2024 måtte vi øke med 80 kr i måneden per. andel som følge av 2 år med økte priser for internett/tv-tjenester. Lynghaug Borettslag sin situasjon er slik at vi har bundet rente på tre av våre fire lån og fikk ca.9 millioner i Enova-tilskudd etter rehabiliteringen. Dette gjør at vi kan gjennomføre arbeidet med rørfornying og samtidig drifte på en normal måte. Vi trenger ikke ta opp mer lån og har en trygg økonomi, med forsvarlig egenkapital og likviditet.

Styret vet at 2023 og 2024 har vært og er, tøffe år for mange. Styret valgte derfor å tilpasse budsjett for i år slik at vi ikke måtte indeks regulere (sette opp) felleskostnader fra 01.01.24, for å kunne hjelpe en presset økonomi hos mange. Vi håper dette ble tatt godt i mot.

Normal indeksregulering må regnes med fra 2025.

Generalforsamling 2024: Blir digital. Styret vurderer nytteverdien og kostnaden av å avholde fysisk samling, og konkluderer med at vi avholder digital generalforsamling når det ikke er saker som bør diskuteres/forklares. Digital generalforsamling sikrer en bredere deltagelse enn fysisk, men er ikke første prioritet når det fremmes saker av betydning. Det kommer mer informasjon om generalforsamling fra Vestbo, sakspapirene vil bli tilgjengelig i midten av april.

20.03.2024 14:30