Ikke mat måkene i borettslaget

Ikke mat måkene i borettslaget

Det er som kjent mye måker i borettslaget vårt på våren og sommeren. Vi ønsker derfor å minne gamle og nye beboere om følgende:

Det er ikke lov til å mate måkene inne på borettslagets område. 

Måkene slår seg lett ned der det er mattilgang, så første bud for alle som vil få ned antall måker i sitt borettslag, er å begrense tilgangen på mat.

Vi har flate tak som måkene liker å oppholde seg på. Styret og vaktmesterne har bestemt at det i perioden mars-mai skal være en inspeksjon av hvert tak, og det skal ryddes på takene Dette vil forhåpentligvis skape noe forstyrrelse for måkene og bygging av reir. 

Måkene er altetende og spiser det meste de kan finne. På menyen står blant annet fisk, meitemark og insekter, men også matrester som hamburgere, kebab og pizzabiter som folk kaster på gata.

På mange måter kan vi si at måkene er flygende renholdsarbeidere. Alternativet er mange flere rotter enn de som allerede finnes i de fleste byer og tettbygde strøk.

Mange er veldig glade i måker, og ønsker likevel å mate dem. Det kan være både hyggelig og underholdende, men det bygger opp under allerede tilspissede konflikter. Derfor bør måkevenner tenke seg godt om.

– Hust at atferden din kan føre til at andre får et mer negativt forhold til måker. Vil du gjerne mate dem, så gjør det i god avstand fra folkerike områder. Ikke gjør det i parker, boligfelt eller fra restaurantbordet. Måkene lærer raskt, og vender tilbake til stedet der maten er. Det er det ikke alle som setter like stor pris på,

03.04.2024 14:27