info om nøkkelboks for nødetatene

info om nøkkelboks for nødetatene

Borettslaget har i dag montert nøkkelboks for nødetatene, her er litt informasjon om dette

Dersom nødetatene trenger tilgang til blokken eller din leilighet, men du/dine naboer kanskje ikke er hjemme eller i stand til å åpne, hva skjer da?

Slik det har vært er at de nødetater som har midler til det vil knuse/bryte opp døren. Sykebilen må kanskje vente på at brann eller politi kommer og gjør dette for de. Dette kan forsinke hjelp i potensielle nødsituasjoner og utgjør derfor en risiko for liv og helse, samt blir en materiell kostnad for borettslaget.

Borettslaget har derfor i dag installert en såkalt nødetat-nøkkelboks. Denne er plassert på nr 51, som er noenlunde midt i borettslaget.

Alle nødetatene har et digitalt kart som viser lokasjonen til nøkkelboksen, og denne låses da opp ved at den aktuelle nødetat, eks en sykebil, ringer opp safen. Safen har et autoriseringssystem som da verifiserer at den som ringer har lov til å åpne safen. På denne måten får nødetaten raskt tak i nøkkel og kan komme seg helt inn til deg hvis du trenger hjelp. Safen vil varsle styret om at den er åpnet, og hvem som har åpnet den. Dersom nødetaten ikke har tid til å legge nøkkelen tilbake på vei ut av borettslaget så kan denne spores, og blir returnert så snart det er anledning. 

Nøkkelboksen er installert etter strenge krav for å sikre at den ikke kan stjeles eller brytes inn i. Nødetatene forholder seg til lover og regler ift når de har lov til å låse seg inn. 

Vaktmester kommer til å henge opp klistremerker om nøkkelboksen over ringeklokken til alle oppganger, slik bildet viser.

Vi håper dette tiltaket vil gi våre andelseieren en ekstra følelse av trygghet i hverdagen.

07.03.2023 16:10