Informasjon om ny skiltgjenkjenning – ny og bedre løsning for gjesteparkeringen vår

Informasjon om ny skiltgjenkjenning – ny og bedre løsning for gjesteparkeringen vår

Det innføres nytt parkeringssystem i Lynghaug borettslag fra 01. oktober 2023

Det nye systemet som blir innført er utviklet av VestPark og heter UNUM. Dette er en komplett parkeringsløsning med sømløs og barrierefri parkering basert på skiltgjenkjenning (ANPR).

Alle besøkende til borettslaget må parkere på eksisterende gjesteparkering mellom Dag Hammarskjølds vei 51 og 55. Eksisterende
betalingsautomat blir byttet ut med en ny automat som er integrert med det nye parkeringssystemet.

Det vil ikke være en vesentlig endring for beboerne i Lynghaug Borettslag. Beboerparkering ute og garasjeparkering foregår som normalt.

Gjesteparkeringen mellom nr. 51 og nr. 55 blir avgiftsbelagt ved bruk av skiltgjenkjenning fra 1. oktober 2023. Kamera leser kjøretøyets
registreringsnummer ved inn- og utkjøring. Ved innføring av skiltgjenkjenning utgår forskuddsbetaling for parkering. Med det nye systemet vil betaling for parkering skje etterskuddsvis. Som parkerende gjest i Lynghaug Borettslag er det flere muligheter for å betale for parkering, se bilde.

Takster på gjesteparkeringen:

  • 3 timer gratis  per 24 timer
  • kr 3 per påbegynte 30 min på dagtid (08-00)
  • kr 2 per påbegynte 30 min om natten (00-08)

Beboere er selv ansvarlige for å informere sine gjester om regler for parkering i borettslaget. Gjester som parkerer på beboerparkering, eller beboere som parkerer på gjesteparkering kan risikere å bli ilagt en kontrollsanksjon (bot).

Utover dette vil den nye parkeringsløsningen forhåpnetlig nå løse de utfordringer vi tidligere har hatt med bøter til våre gjester.

18.09.2023 14:51