Tilvalg til rehabiliteringen

I forbindelse med rehabiliteringen vil det være mulig å bestille ekstra tjenester, når elektrikere og håndtverkere først er i gang. Det er også mulig å bestille andre ting enn det som står beskrevet, eks ekstra stikkontakter osv. Ved slike henvendelser vil det tas en vurdering om hva som er mulig.

Markhus utleverer skriv med informasjon om de forskjellige tilbudte tilvalgene, dette finner du her

Det vil kun være mulig for den fasen som er under rehabilitering å bestille tilvalg. Det vil si at vi per i dag kun tar i mot bestillinger på tilvalg fra beboere i fase 1-blokkene. 

Bestilllingen leveres til borettslaget, enten via styrets postkasse (som nå er montert på brakkeriggen til Markhus, eller via epost til lynghaug.borettslag@gmail.com. Borettslaget loggfører bestillingen og videresender til Markhus. Borettslaget vil bli fakturert fra Markhus for alt arbeid som gjøres, og styret vil viderefakturere til den enkelte beboer det aktuelle beløp. For at bestillingen skal være gyldig må underskrevet bestillingsskjema leveres. På epost kan denne legges ved scannet.

Tilvalgs-skrivet inneholder ikke bilder av gulvbelegg eller fliser, disse er det bestilt vareprøver av, og det vil bli utstilt for beboerne.

Frist for levering av tilvalg:

Fase 1: November 2020 

Fase 2: medio April 2021

Fase 3: August 2021

Fase 4: Mars 2022

Fase 5: Juli 2022

Dersom noen bestiller tilvalg senere enn fristen vil det bli vurdert fra tilfelle til tilfelle om det er mulig å gjennomføre. Bestillinger for arbeid med spotter eller himling må gjøres innen ventilasjonsarbeidet starter på din leilighet, da dette er arbeid som er naturlig å ta samtidig.

Avklaringer

Grunnet spørsmål fra beboere har vi valgt å legge ut følgende avklaringer:

Alle priser er inklusive MVA. Dette var ikke oppgitt på skrivet til fase 1, men er korrigert på skrivet som går til fremtidige faser.

Balkongarealet som er oppgitt er inklusive eksisterende innhuk.

Priser er inklusive arbeid med montering.