Det refereres til generalforsamlinger i 2015-2017, samt informasjonsskriv utgitt siste året (sistnevnte kan finnes via lenker på rehabiliteringens forside).

Tilvalg

Det vil bli gitt flere muligheter for tilvalg til beboerene, altså oppgraderinger av de tiltenkte løsningene mot egen kost. Dette vil for eksempel gjelde gulvbelegg/fliser på balkongen, videotelefon på ringeklokken eller kjøkkenhette koblet til ventilasjonsanlegget.

Markhus vil sende ut informasjon om disse tilvalgene sammen med et skjema som skal benyttes dersom man ønsker et tilvalg. Av rettsmessige årsaker skal dette skjemaet være signert av beboer for å være gyldig, da dette blir en slags kjøpskontrakt mellom beboer og Markhus som går utenom kontrakten med borettslaget. Det vil bli mulighet for å enten scanne og sende på epost til styret, eller å legge i postkassen til styrekontoret. Det vil bli gitt tidsfrist for når tilvalget må være bestilt.

Vi har også allerede fått forespørse fra flere beboere om andre mulige tilvalgt, når man først har elektrikere og håndtverkere inne.  Alle slike henvendelser kan også rettes til styret på epost, så vil vi ta det videre til entreprenør. Disse vil så vurdere om det er praktisk mulig å gjennomføre disse ekstra arbeidene uten at det går utover fremdriftsplanen og eventuelt gi en pris. Det er viktig å være forberedt på at man KAN få et nei.

Alle vil få opplyst tilvalgene via hjemmesiden, men det vil ikke være mulig å bestille tilvalg før rehabiliteringen kommer til din blokk. Markhus vil fakturere tilvalgene til borettslaget, og vi vil viderefakturere til den enkelte beboer.

Fasader og isolasjon

Eksisterende fasader og isolasjon rives helt inn til reisverket. Der sjekkes det at forseglingsduken inn mot leilighetene er tett evt reparerer denne og så isolerer på nytt ihht TEK17 som er gjeldende regleverk. Det vil si at vi får bedre isolasjon enn planlagt i 2016/2017 da det var Tek10 man brukte i forprosjektet. Bruken av Tek17 er en forutsetning for å få energistøtte fra Enova.

Prøver på fasadeplatene finner du på utsiden av vaktmesterbua, slik at alle som vil kan komme og se på disse. Bilder på nettet og på papir vil aldri gi en korrekt representasjon av farger og inntrykk.  Bilde ved siden av viser bilder av fargene. Den grå (litt lysere i virkeligheten) blir hovedfargen, hvit inne i balkongene slik at de blir mest mulig lys og åpen. De røde blokkene får striper i de to rødfargene, De blå får striper i de to blåfargene og de grønne får en enkelt grønnfarge. Rammer på balkongen og rammer på vinduer vil få en mørk grå farge som det ikke er bilde av her.

Fasadene er av typen Alutile. De som er interessert kan lese mer om dette produktet her.

Dører og vinduer

Dører

Det var i forprosjektet undersøkt pris på kun å bytte ut hoveddøren for å se om dette kunne spare penger, og la alle bod-dører blir værende. Dette vil verken være fint å se på eller er hensiktsmessig ut fra både isolasjon og byggepraksis. Vi henviser til informasjon om priser, der man kan se at vi har klart å ordne utskifting av samtlige dører i fasade til samme prisen som forprosjektet estimerte å skifte kun hoveddør. Dører til leilighetene skal ikke skiftes.

Hoveddøren blir da selvlåsende, og vi får nytt ringeklokke-system der man kan åpne døren fra leiligheten. Det vil være mulig for enhver leilighet å bestille video på dette anlegget, slik at man kan se hvem som ringer på. Dette må bekostes av beboeren selv. Vi vil komme tilbake med informasjon om pris og hvordan man kan bestille dette.

Det blir skyvedør mot altanen, denne blir ca 190cm bred. Vinduet ved siden av vil være glass ned til gulvet. Dør og vindu vil vøære grå på utsiden og hvite inne.  Vi er klar over at det er flere beboere i langblokkene som har stikk-kontakt og/eller Get-sentral på denne veggen i dag. Dette vil bli håndtert av Markhus i samarbeid med Get.

Vinduer

I forprosjektet var det undersøkt pris på å skifte ut de gamle vinduene, og beholde der vinduer var skiftet ut for noen år siden. Dette er ikke fornuftig ut i fra et isolasjons-ståsted, da disse "nye" vinduene ikke ville vært ihht samme isolasjonskrav som de som da fikk nye vinduer under rehabiliteringen. Det er heller ikke fornuftig ut i fra et byggemessig ståted når det gjelder ansvar. Dersom vi tvinger entreprenøren til å bruke et spesifikt produkt, så er det vi som får hele ansvaret dersom dette produktet ikke virker optimalt sammen med alt det andre, hvis det blir ekstra kostander med å tilpasse fasaden til disse vinduene fremfor de nye vinduene osv. Dette er en skummel felle. Men som man kan se i kapittelet om økonomien så kan man se at vi har klart å få til utskifting av ALLE vinduer, innenfor samme prisen som det var beregnet å kun skifte ut de eldste. Alle vinduer skifter til vinduer som er Enova-godkjent. Disse vinduene har da en enda litt bedre isolasjonsevne enn Tek17 kravet. Enova godkjente vinduer koster oss 1 mill mer på hele installasjonen, men dette får vi igjen via Enova-støtten. Med dette har vi fått topp kvalitet i samtlige leiligheter, både for isolasjon og støybegrensning. Det gjør vedlikeholdet lettere at alle vinduene er like gamle, og det er bedre for utseende og for fremtiden at alle har vinduer i lik størrelse og utforming.

Vinduer på bakkenivå vil få innbrudssikre vinduer. Vinduene blir samme størrelse som de gamle. Vindusrammene vil være grå på utsiden men hvite inne.

Ventilasjon

Borettslaget får nå balansert ventilasjon. Denne vil ikke kunne styres for å varme opp leiligheten, men den vil allikevell tilføre noe varme da den gjenvinner ca 80% av varmen som går ut.  Den gamle utluft kanalen med avtrekk på badet blir stengt av da denne inneholder asbest og mange tår med støv..

Hver leilighet vil få et ventilasjonsaggregat som vil ligge over himling i gangen. Det vil gå kanal herfra inn til alle rom som skal ventileres, og ut gjennom venten som i dag er i kjøkkenveggen. Det vil bli tilrettelagt egen kanal som kan kobles til kjøkkenvifte hvis ønskelig, slik som det er i dag. Denne vil ikke være koblet til ventilasjonssystemet.

Ventilasjonsfirma har vært på befaring i flere leiligheter da vi har påpekt at veldig mange leiligheter er ombygd og forskjellig innredet fra opprinnelig design. Dette så også de, og alle var enige i at det vil kreves en liten befaring i hver leilighet før installasjonen for å sikre at de planlegger og tilpasser for hver leilighet. Hver beboer vil da også samtidig få god informasjon om hvordan det vil gjøres.

Siden det er litt vanskelig å forklare nøyatktig via skrift, og siden det vil bli lokale forskjeller avhengig av hver leilighet, vil vi forsøke å ta noen bilder når de første anleggene installeres og legge ut disse, for å hindre misforståelser.

Markhus vil komme med bedre beskrivelser av hvordan anlegget virker og hvordan det praktisk vil gjennomføres.

Balkonger

Styret og Rambøll hadde gode samtaler med flere blakongleverandører før tilbudsfasen og har en generell ide om hva vi ønsker av inntrykk og funksjon på balkongene. Det er allikevel viktig å ikke være for detaljert i beskrivelsen, slik at man ikke låser entreprenøren fast til å kun velge en enkelt leverandør. Men det er også viktig at man er presis nok til å sikre at man får produkt med kvalitet. Dette løste vi ved å beskrive at vi ønsker et balkong "system". Det vil si at gulv, vegger, tak, drenering, alle deler av balkongen kommer som en ferdig pakke. Vi godttok ikke at entreprenørene skulle kjøpe gulvet ett sted, glasset ett sted, rammene ett sted osv, og så montere alt sammen selv. Da vet man jo ikke om alle delene passer til å stå sammen og gi et totalprodukt av god kvalitet. En av tilbyderene ble ekskludert fra videre vurdering nettopp fordi de ikke hadde gjort det vi ba om og kom med forslag til "bygg selv" løsning".

Entreprenørene sto da fritt til å be om tilbud fra alle balkongleverandørene, og Markhus har da valgt å inngå avtale med Balkongentreprenøren. Her kan man kanskje lett bli forvirret da Balkongentreprenøren har installert Balco balkonger i flere prosjekter. Så for at alle skal være sikker på hva de får så er det Balkongentreprenøren sitt eget system vi skal få installert. 

Balkongene vil være fullt innglasset med vinduer som kan snus og vaskes på begge sider. Vinduene er også mulig å snu og skyve til siden slik at hele fronten blir åpen fra rekkverk til tak. Deler av glasset under rekkverkhøyde vil være foliert for å beskytte mot innsyn. Balkongene kommer med solkerming inkludert. Det vil også være feste for flaggstang medfølgende. Balkongene kommer med downlights (uten himling) og stikk-kontakt. Gulvet er betong, men man vil kunne velge, mot egen kost) å få lagt gulvbelegg eller fliser. Dersom man selv anskaffer eller monterer gulv utover det som tilbys av Markhus er man selv ansvalig for at ikke alkongens ventilasjon og drenering blir hindret av denne installasjonen.

Da balkongene er per definisjon utendørsområder, og det er lett for at uvøren bruk av slike altaner kan medføre sjenanse for andre beboere, ser styret seg nødt til å legge føringer for bruken av altan. Dette er også basert i erfaring fra mange andre borettslag der vi har fått tilbakemelding at det mange ganger har måtte blitt tatt opp på generalforsamling bruken av disse. I første omgang vil dette være følgende:

Det er ikke tillatt å benytte andre farger lys i spottene enn det som medfølger under installasjon.

Det er ikke tillatt å henge engen gardiner eller solskjerming

Det er ikke tillatt å bygge ned himling eller male med andre farger

Det er ikke tillatt å benytte altanen som soverom da det ikke tilfredsstiller lovverkets krav til boareal.

Det er ikke lov til å bruke altanen som ekstra bod, det vil si lagring av sekker og kasser, på en måte som er synlig og sjenerende for blokkens inntrykk. Dersom  man mellomlagrer skal solskjermong være trukket ned inntil det er fjernet.

Ellers oppfordres alle til å bruke skjønn, slik at vi alle kan bo i et trivelig og spektakulært utseende borettslag.

Vi vil komme med mer informasjon om balkongene og utseende i mai.

Rør

Opp gjennom hver blokk/oppgang går en felles avløpskanal som alle kjøkken er tilkoblet. Dette røret skal utbedres ifm rehabiliteringen.