Viktig vedr rehabiliteringen og COVID 19

For de beboere som skal ha arbeid utført innvendig ila pandemien er det viktig å følge nasjonale og lokale retningslinjer for å hindre spredning av COVID-19. Markhus ønsker derfor at vi videreformidler følgende beskjed.

Beboere som er i risikogruppen eller ikke ønsker håndtverkere i sin leilighet pga fare for smitte må melde dette tilbake så raskt som mulig når man får medling om oppstart av innvendige arbeider (vinduer/ventilasjon). Markhus har opprettet lag som jobber på de forskjellige blokkene, disse lagene holdes adskilt for å hindre spredning dersom noen i ett lag skulle bli syk. På samme måte vil de også benytte samme arbeidslag inne i leiligheten hver dag, for å minimere antall kontakter inne.

  • Ta kontakt dersom du får symptomer på luftveisinfeksjoner, så avtaler vi nytt tidspunkt for arbeider, eventuelt ferdigstillelse av pågående arbeider.
  • Vi ber om at antall personer inne i leiligeten begrenses til et minimum under arbeidene. Oppretthold alltid god avstand med håndtverkere og unngå nærkontakt, allerhelst 2 meter avstand til enhver tid om dette er gjennomførbart.

Det er viktig at det gis beskjed omgående om du får symptomer på COVID-19, slik at vi kan stoppe arbeidene hos deg og gjøre nødvendige tiltak for ikke å bringe eventuell smitte videre til andre arbeidslag og relasjoner.

09.11.2020 08:06