Vi søker beboernes hjelp

Vi ser desverre at det er en del småfugler som lager rede i fasadene igjen.

For en del år tilbake var det utfordringer med alle småfuglene som lagde reir i fasadene, via ventilasjonsåpningen. Det ble satt inn isolasjonsbiter for å forhindre dette, noe som har fungert bra.

Nå ser vi at det allikevel er en del fugler som kommer seg inn i fasaden og lager rede i våre blokker. Om dette er fordi isolasjonen har forsvunnet av seg selv eller har blitt fjernet av beboer.

Dette skaper nå en veldig trist situasjon på de blokkene som skal tas i fase 1, hvor det er observert flere reder. Selv om Markhus skal forsøke å være raske med rivingen og la redene være til ungene kan fly vekk, så er det store sjangser for at disse må avlives.

For å unngå dette ved videre rehablitering ønsker vi nå deres hjelp til å identifisere hvor småfuglene har rede i fasadene, slik at vi kan tette igjen dette til høsten. Vaktmester vil holde øynene åpne, men vi trenger hjelp av dere. Dersom dere ser de søste små fly inn ut ut av ventilasjonen i et bygg, meld i fra til vaktmester på vaktmester@lynghaug.no. eller 47909678.

29.05.2020 12:31