Status rehabilitering per uke 27

Månedsrapport fra byggeleder for juni kan leses på borettslagets hjemmeside.

Tidsskjema vil bli forskjøvet med noen få uker grunnet mangelfullt underlag fra Vestbo/Artec. Men da vi ser at vi vil få en god funksjonsbeskrivelse som kan gi oss realistiske og informative tilbud så mener vi at denne forsinkelsen ikke vil være negativ, og at den vil spare inn tid senere. Styret er veldig fornøyd med Rambølls arbeid så langt, og vi vil komme med oppdatert fremdriftsplan i starten av august, planalgt oppstart er ikke forskjøvet.

Rambøll har brukt mye tid i juni til å se gjennom og kvalitetssikre det underlaget som er gjort av Vestbo/Artec. Desverre er det, som styret mistenkte, funnet at en del av det som er gjort tidligere er mangelfullt. Rambøll gjør derfor ny vurdering der det er behov, for å sikre optimalt design. Mye tid har gått med til å oppdrive tegninger og underlag på byggene da vi har hatt problemer med å få utlevert det som ble gjort tidligere. Heldigvis har vi funnet ut at Rambøll var involvert i den opprinnelige oppføringen av borettslaget, og de har klart å finne originaltegninger i sitt arkiv.

All dokumentasjon som lages av Rambøll vil bli gitt til borettslaget. Vi vil opprette et web-løsning der alt fra rehabiliteringen skal lagres, fra tegninger til sjekklister og møtereferater. Dette skal sikre at borettslaget aldri vil mangle dokumentasjon på hva som er gjort ifm denne rehabiliteringen.

Noen punkter som har fokus fremover:

  • Usupporterte balkonger. Det har vært ønske fra borettslaget at balkongene skal henge fra bygget og ikke være supportert fra bakken. Balkongleverandørene mener dette ikke er realistisk pga balkongenes størrelse. Rambøll undersøker dette og gir oss en løsning som sikrer oss kvalitet.
  • Kappe vekk innhuk på balkongen. Det har vært planlagt å kappe vekk det opprinnelige balkongdekket i innhuket for å hindre kuldebro. Rambøll undersøker om kuldebro vil være problem når balkongen blir innglasset. Her har vi potensiale for kostandsbesparing.
  • Tilstandsrapport på rør. Det vil i uke 32 gjennomføres en grundig undersøkelse av tilstanden på både vann og avløpsrør. Inspeksjonen vil sikre at vi gjør de rette tiltak under rehabiliteringen. Borettslaget har ingen indikasjon per i dag på at vannrørene vil være et problem, men med tanke på anleggets alder er det fordelaktig for borettslaget å sikre seg at rørene holder fremover. Når inspeksjonen er gjennomført vil vi opplyse om resultatet av denne.

Styret har hatt flere gode møter med Rambøll. I tillegg til tekniske løsninger har vi også diskutert løsninger for selve byggefasen. For eksempel parkering, plassering av lagermateriell og brakkerigger, oppbevaring av andelseiernes eiendeler fra altanene og midlertidig oppholdssted mens arbeider i leilighetene gjennomføres. For å dokumentere tilstand på borettslagets utvendige arealer vil det i august bli laget film via drone. Dette skal brukes for å sikre tilbakeføring til opprinnelig stand etter rehabiliteringen. Film ovenfra er lettere enn å ta veldig mange bilder på bakkenivå. Filmen blir borettslagets eiendom og vil bli brukt på vår hjemmeside i etterkant.

Rambøll har ferie i juli.

05.07.2019 14:40