Retur av Telenor utstyr- VIKTIG INFO

Vi har mottatt retningslinjer fra Telenor for retur av TV/nettutstyr. Det er viktig at alle følger disse. Informasjonen blir også hengt opp i oppgangene og levert i postkassen.

TV-boks og modem/ruter som beboerene har benyttet i avtaleperioden skal returneres til Telenor senest én måned etter avtalen er opphørt, .Det vil si innen 1. april. Dere finner en oversikt over hvilket utstyr som tilhører telenor her.

Alle beboere vil motta en returslipp per post. Porto er allerede betalt. Beboere trenger kun å pakke inn utstyret forsvarlig og levere pakken på postkontor / post i butikk.

Ved manglende tilbakelevering kan borettslaget bli fakturert for verdien av utstyret med fradrag for normal slitasje og bruk. Dette vil da bli viderefakturert til de som ikke har levert innen fristen.

TV-boks(er) som beboere har kjøpt individuelt trenger ikke å leveres tilbake, men dersom beboer ikke ønsker å beholde TV-boksen kan denne sendes sammen med annet utstyr som skal leveres tilbake.

29.01.2020 12:51