Rehabilitering- møte med Handelsbanken

Styret har vært i møte med Handelsbanken for å oppdatere om status på rehabiliteringen.

Siden Handelsbanken har garantert borettslaget et stort lån, er de interessert i å vite fremdrift og se at vi ivaretar rehabiliteringen på en forsvarlig måte. 

Torsdag 3. oktober hadde styret et møte med handelsbanken hvor vi forklarte hvilket arbeid som var gjort, konklusjoner fra Rambøll, og videre planlagt fremdrift.

Handelsbanken uttrykte at de var meget beroliget av måten rehabiliteringen nå blir håndtert, med et stabilt og konstruktivt styre, med valg av et meget respektabelt firma som Rambøll som byggeleder, og med valg av totalentreprise fremfor delentreprise.

De syns også det var en god ting at vi har fått grundig undersøkt alle forhold i forkant av prosjektstart, at dette vil gi oss et best mulig underlag for entreprisen. De har ingen innvendinger mot de endringer som har kommet opp.

Når vi får inn priser på entreprise vil styret gjennomføre nye møter med Handelsbanken for å dikutere renteforhold og tilbakebetaling.

Møtet var meget konstruktivt, og Handelsbanken vil kunne gi oss gode råd for best mulig håndtering av den gjelden vil nå vil pådra oss.

04.10.2019 12:04