Rehabilitering - flytting av beplantning

For å ivareta bedene i rehabiliteringen vil en del beplantning bli flyttet. Dette arbeidet starter nå i oktober/november.

Så begynner det praktiske arbeidet!

Da bedene våre vil være i veien for rehabliteringen har styret sammen med vår gartnertjeneste, Eiendomsservice Vest, gått gjennom bed, busker og trær. Gartner har gitt en anbefaling om hvilke vekster som en anbefalt å videreføre til de rehabiliterte byggene. Da denne vurderingen er utført av kvalifiserte gartnere ber vi om forståelse for at dette kan bety at en busk du er glad i ikke blir tatt vare på. Vi oppfordrer til å tenke på nye muligheter for bedet utenfor din blokk.

Gartner vil tilføre jord til plenen bak 11/15. Dette vil danne et bed oppå plenen, da gartner ikke anbefalte å omplante rett i eksisterende grunn.

Da byggearbeidene er forventet å starte mens det er frost i bakken vil gartner allerede nå i oktober/november gjennomføre flytting av beplantning fra den nordre delen av borettslaget. Dette er en del av strategien om at den delen av borettslaget som ikke renoveres skal påvirkes så lite som mulig. Når nordre del er ferdig vil beplantning tilbakeføres, og søndre del vil flyttes til bedet bak 11/15. Kartleggingen av hvilke planter som skal overføres fra søndre del vil skje når vi nærmer oss at de skal flyttes.

En oversikt over hvilke busker/trær som skal bevares finnes på hjemmesiden. Resterende beplantning vil bli værende inntil de blir fjernet av entreprenør under byggefasen.

07.10.2019 15:22