Påvist tilfelle av COVID-19

Markhus informerer at en arbeider har bekreftet smitte av COVID-19

Vedkommende, som har jobbet med utvendige arbeider på fasade på nr 35/37, ble oppringt tidligere denne uken ifm smittesporing av annen smittet utenfor prosjektet. Han dro da straks hjem til karantene og testet seg, denne testen viste seg å være positiv.

Arbeideren har på byggeplassen kun vært i kontakt med sitt arbeidslag, per Markhus sine rutiner for smittebegrensning. Hans arbeidslag er da sendt hjem i karantene og vil også bli testet. Brakkeriggen er rutinemessig desinfisert som forebyggende tiltak.

Vi vil presisere at det ikke er fare for at beboere skal ha blitt smittet.

27.11.2020 10:14