Infoskriv August 2019

Styret informerer om diverse som pågår i laget, blandt annet 50-års jubileum for Lynghaug borettslag, og oppsigelse av vaktmestertjenester fra Åge Hjøllo.

  • Styret har over de siste årene sett at det er veldig lite oppmøte på styrekveldene på tirsdager, og vi ser også at tidspunktet passer dårlig særlig for de med barn. Styret har derfor besluttet å kansellere styrekveldene som en prøveordning frem til nyttår, for så å gjøre en ny vurdering. Styret vil fortsatt være tilgjengelig på epost og telefon, hvor det da kan avtales personlig møte dersom man trenger maling, informasjon eller annet etter behov. Styret vil sånn sett bli mer tilgjengelig for beboerne. 
  • Vi ser at noen beboere har en tendens til å bruke fellesboder for oppsamling av privat søppel og lignende. Dette er selvfølgelig ikke lov. Og det er heller ikke slik at styret har ansvar for å kaste/kjøre vekk dette når det er dugnad en gang i året. Styret oppfordrer beboere i hver inngang til å ta en felles dugnad for å få ryddet opp i "kaoset". Etter avtale kan borettslagets henger lånes ut for slik dugnad.
  • Lynghaug borettslag har en del ekstra boder som blir utleid til beboerne etter behov. Det koster 25,- per mnd for å leie disse bodene. Ved tildeling av disse bodene blir det tatt hensyn til ansennitet, antall beboere i andelen og spesielle behov. Det vi ser i dag er at andelseiere som flytter noen ganger overlater bodene til de som kjøper. Dette er feil praksis. Bodene skal utlyses og fordeles etter overnevnte kriterier. Derfor oppfordrer vi beboere som flytter til å melde fra til styret om de disponerer en ekstra bod.
  • Det er mange som ikke har satt seg inn i parkeringsbestemmelsene i borettslaget. Dette oppfordres til. Informasjonen finnes her på hjemmesiden. Vi vil også oppfordre beboere til å tenke på at det kan ta mer enn en dag å få svar på mail vedr. søknad om midlertidig parkeringstillatelse og lignende.
  • Borettslaget vår har 50 års jubileum i år, og dette ønsker vi å markere fredag 27. september kl 18 (om værgudene er på vår side) med felles grilling og sosialt samvær. Vi stenger av parkeringsplassen ved 23/25 og 31/33. P-plasserne stenges av på formiddagen og vi oppfordrer alle til å finne andre steder å parkere rundt i laget. Vestpark vil bli informert, så det er lov til å parkere utenfor oppmerkede plasser, men husk på at bilene ikke skal være til hindring for noen og at det MÅ være plass til utrykningskjøretøy. Borettslaget stiller med griller, is og brus og noen leker til barna. Vi henter alle benkene våre, men anbefaler også å ta med noe å sitte på selv. Hvis noen kunne tenke seg å bidra til arrangementet, for eksempel med kake, gitarspill eller annet så send oss gjerne en epost. Ta med det dere vil og godt humør så har vi noen koselige timer sammen.
  • Vår utrolig dyktige vaktmester Åge har blitt headhuntet til en ny jobb. Selv om vi syns det er veldig leit å miste Åge med hans kunnskap, stå-på-vilje og gode humør, så har vi også forståelse for at han ønsker å få full utnyttelse av den etterutdanningen han nylig har gjennomgått. Vi ønsker han derfor lykke til videre. Åge jobber ut september. Dette betyr at vi må finne en erstatter. Vi har lagt ut annonse på finn for fast ansettelse og har fått inn 19 søkere. Disse søknadene skal nå gjennomgås, og det skal gjennomføres intervjuer. Vi undersøker samtidig priser på innleie, dersom vi ikke skulle klare å få ny vaktmester på plass før Åge slutter (grunnet oppsigelsestid).
  • Rehabiliteringen har god fremgang og vi vil legge ut månedlige rapporter på hjemmesiden. Anbefaler å følge med her. En utvendig undersøkelse av elektriske anlegg, rør og ventilasjon er gjennomfør i starten av august, og en innvendig inspeksjon ble gjennomført uke 33. Når disse rapportene er klare vil Rambøll ha et klart bilde av borettslagets behov, og vi kan utgi ny fremdriftsplan. Styret skal ha møte med Rambøll om dette i uke 34. Når vi er klare til å hente inn tilbud på rehabiliteringen vil vi kalle inn til et informasjonsmøte hvor dere får møte Rambøll, og de vil presentere hva vi skal be om tilbud på, og dere får muligheten til å stille spørsmål om prosessen. Styret har gjennomført møter med både Balco og Balkongentreprenøren, som begge ga oss mange nyttige tips vi kan ta med oss videre uansett hvilken leverandør vi velger. Vi har også vært i møter med andre firma som ønsker å tilby sine produkter ifm rehabiliteringen. Rehabiliteringsgruppen gleder seg over at det er mye på gang, og ser med spenning og optimisme på tiden fremover.

Mvh Styret i Lynghaug Borettslag

23.08.2019 14:18