En liten påminnelse om flaggregler

Vi syns det er flott at mange flagget på falgdagene og ellers, men ser også at det er en del som ikke følger nasjonale flaggregler. Vi vil derfor gjerne gi en liten påminnelse til de som kanskje ikke kjenner disse.

Flagg kan som utgangspunkt henge mellom soloppgang og solnedgang. Men i Norge har vi en vår/sommer-sesong med lange dager, og det er derfor en tilleggsregel for Norge som sier at flagget tidligst skal henges kl 08, og senest skal tas ned kl 21.

Vi ønsker også å minne om at det ikke skal "flagges" med ting som ikke er laget for å være flagg. 

18.05.2021 08:40