Dører i vranglås

Merker du at låsen begynner å bli litt treg? Meld i fra med en gang!

Låskasser og sylindere kan slå seg vrang av flere årsaker, de fleste relatert til slitasje. Dette vil man som oftest merke ved at låsen blir treg når man vrir om nøkkelen, eller når man trykker ned håndtaket. Da er det bare et tidsspørsmål før døren går i vranglås. Det kan være snakk om dager, men ofte er det snakk om timer, eller neste gang du prøver.

Det er derfor veldig viktig at andelseiere som opplever treghet i låsen melder i fra så snart som mulig til styret/vaktmester slik at du ikke blir låst inne/ute.

Blir du låst inne/ute pga vranglås så ta også kontakt. I noen tilfeller kan vi klare å løse det selv, i verste fall må vi tilkalle låssmed for å bore opp låsen.

04.10.2019 08:21