Containere kommer snart

Det er tid for vår-rengjøring, nå kommer containerene.

Det vil bli utplassert containere i alle rundkjøringer fra og med tirsdag 5. mai til og med torsdag 7. mai.

Vi oppfordrer alle til å rydde fellesboder og boder for ting som ikke brukes mer. VI oppfordrer særlig de som bor i nordre del av borettslaget om å benytte anledningen til å kvitte seg med det du ikke lenger skal ha på altanen.

Elektriske apparater, malingrester og annet farlig avfall skal IKKE kastes i container. Det vil bli satt ut container for farlig avfall senere. Dekk kan leveres til bilforhandler.

Viser til infoskriv på tavlene for mer informasjon.

22.04.2020 13:32