Containere i borettslaget 07-10 mai

Det vil bli utplassert containere i alle rundkjøringer fra og med tirsdag 07. mai til og med fredag 10. mai.

Vi oppfordrer alle til å rydde fellesboder/sykkelboder for ting som ikke lenger skal brukes.

Dersom noe skal oppbevares videre må dette merkes godt med navn og hvor lenge det skal oppbevares. Det er kun tillatt å lagre over en kortere periode. Det vil bli utført kontroll av fellesboder/sykkelboder av borettslagets ansatte i denne perioden. Dersom det finnes gamle møbler, sykler o.l. vil dette kunne bli fjernet uten videre varsel.

Brannvesenet anbefaler at det ikke oppbevares brennbare private eiendeler i fellesarealer på grunn av økt brannbelastning i tilfelle brann. Dette gjelder også bildekk og lignende.

Minner om at det i følge brannforskriften ikke er tillatt å oppbevare breannfarlige væsker eller gass i kjellerboder, dette gjelder også private boder. 

Elektriske apparater, bildekk, malingsrester og annet farlig avfall skal ikke kastes i containerene. Denne typen avfall kan i perioden 06.-09. mai settes i avfallsbur ved vaktmesterbua. Bildekk kan leveres til alle dekkforhandlere.

29.04.2019 14:59