Byggeledelse valgt

Styret har vurdert alle innkomne tilbud og foretatt valg av byggeleder for rehabiliteringen.

Borettslaget har hatt gleden av å motta gode tilbud på byggeledelse for vår rehabilitering. Det er gøy å se at det er stor interesse for vårt flotte borettslag!

Siden første Mai har det vært en prosess hvor alle tilbudene er grundig gjennomgått og diskutert. 15. Mai kunne vi meddele til en av tilbyderne at blir tildelt kontrakten.

Da kontrakten enda ikke er underskrevet, og ting skal på plass, så velger vi å ikke offentlig utlyse navnet på byggeleder i dag. Men borettslaget vil få denne informasjonen på generalforsamlingen i neste uke.

Styret har hatt en lengre samtale med byggeleder om oppdraget og veien videre. Vi er trygge på at vi har valgt en god samarbeidspartner som vil ivareta borettslagets interesser i tiden fremover.

Neste steg nå er for byggeleder å sette seg inn i detaljene i prosjektet, og utarbeide forespørselen som etter planen skal sendes ut til entreprenørene i starten av august.

16.05.2019 09:41