Kontaktinformasjon til rørlegger

Borettslaget har ingen spesiell kontrakt på pris til beboerne med rørlegger, men vi har i mange år benyttet Rørleggermester Johannessen. Han  er godt kjent i borettslaget og har vært og fikset sluk og reparert rør i mange leiligheter. Vi vil anbefale våre beboere å kontakte Tommy direkte dersom du har problemer med sluk eller rør utenom vaktmesters arbeidstid. Hans nummer er 930 83 395. Vi vil påpeke at beboere ikke er pliktig til å benytte samme rørlegger som borettslaget, og at vi ikke kan garantere pris eller tilgjengelighet. .