Generalforsamling 2020

Avstemming er nå avsluttet og protokoll er under arbeid. Denne vil sendes ut ila uke 27.  Kort oppsumert er det registrert flertall på alle punkter. Samtlige som stilte til valg er valgt inn. Styret vil takke Knut Inge for hans innsats i sine to år i styret, og vi ønsker Grete Sorgendal velkommmen som vara.

Avstemming ble aktivert mandag 15. juni kl 1400, og var åpen tom søndag kl 14.

Innkalling til generalforsamling ble sendt ut 04. juni kl 14 digitalt til alle som har epost og/eller mobilnummer registrert hos borettslaget/Vestbo. Dette gjelder selv om du enda ikke har opprettet bruker i Vestboportalen. Det er registrert 2 andelseiere som kun har hustelefon, disse har fått mulighet til å stemme via papir. Vi er også klar over at det finnes eldre beboere som har gamle typer mobiltelefon uten nett, disse vil kunne kontkate styret for å få papirversjon av innkallingen. Av hensyn til smittevern for de som skal håndtere papirstemmene ber vi om forståelse for at vi ikke vil dele ut manuelle stemmesedler til fler enn absolutt nødvendig. Dersom du har problemer med å opprette bruker i portalen henviser vi til Vestbo kundesenter 55 30 96 00 med åpningstid 08 til 15.

  Vi vil også legge link til papirere her. Som tidligere nevnt vil det kun være årsberetning, regnskap, budsjett og valg av styremedlemmer som gjennomføres på denne generalforsamlingen. Beboerskaer vil bli tatt opp på generalsforsamling så snart dette er tilrådelig, om dette blir ekstraordinær generalforsamling eller om vi må vente til neste års ordinære.

  Kommentarer og spørsmål gjøres direkte i portalen. Det er mulig å kommentere frem til og med 14. juni kl 14.

  Det vil deretter bli åpnet for avstemming fra 15. juni til og med 21. juni. I denne perioden er det ikke lenger mulig med endringer.

  Stemmer vil bli talt opp og protokoll vil bli ført og distribuert.

  FORHÅNDSVARSEL OM ORDINÆR GENERALFORSAMLING– INFORMASJON OM DIGITAL GJENNOMFØRING

  Det vil bli åpnet ordinær generalforsamling i Lynghaug Borettslag Mandag den 15. juni 2020. Generalforsamlingen/årsmøte vil bli avhold i digitalt møte og avstemming kan foregå til og med 21. juni 2020.

  Styret i Lynghaug borettslag har besluttet at årets generalforsamling skal avholdes digitalt.  Vestbo BBL, som er forretningsfører for borettslaget, har i samarbeid med BBL Digital, utarbeidet en digital løsning for gjennomføring av årets ordinære generalforsamling.

  Det det er vedtatt en midlertidig forskrift 08.04.2020 «om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19», som gir hjemmel til at generalforsamling/årsmøte kan avholdes uten fysisk oppmøte.

  For å kunne delta på den digitale generalforsamlingen må du ta i bruk «Min side». Veiledning til å opprette bruker følger vedlagt.

  For å kunne ta i bruk «Min side» må mobilnummer eller e-post registreres i Vestbos systemer (helst begge deler). Styret har registrert mobilnummer på de fleste andelseierne, men få epostadresser.

  Dersom du ser at ditt mobilnummer/epost ikke virker ved brukeroppretting kan du sende ditt mobilnummer og/eller epostadresse til styrets epost: styrekontor@lynghaug.no innen 31. mai 2020 , eller du kan registrere deg ved å kontakte Vestbos kundesenter innen samme frist.

  Innkallingen og veiledning for å bruke den digitale løsningen vil bli publisert på «Min side» i god tid før møtet avholdes, og den enkelte får epost eller sms varsel når denne er lagt ut. Det vil bli gitt anledning til spørsmål og kommentarer til postene i innkallingen fra innkallingen mottas og til avstemming starter.

  De som ikke har epost eller mobil, og derfor ikke kan registrere seg på «Min side», vil få innkallingen tilsendt i posten og vil få mulighet til å delta på generalforsamlingen med innlevering av stemmesedler på papir. Nærmere informasjon om det praktiske rundt dette vil følge av innkallingen.

  Det er kun de faste sakene som blir behandlet i år (regnskap, styrehonorar,valg etc.). Andre saker som styret eller eierne ønsker behandlet, vil eventuelt bli satt opp på en ekstraordinær generalforsamling når det lar seg gjøre, eventuelt blir disse behandlet neste år.